0 szt. - 0.00 PLN

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu snowspirit.pl:

1. Właścicielem sklepu internetowego pod nazwą snowspirit.pl jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Magdalena Kasperczak z siedzibą w Opalenicy, ul. Młyńska 26, 64-330 Opalenica, nr REGON: 300531768, nr NIP: PL7772976845 zwany dalej Sprzedającym. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie pod numerem 609 551 625 lub poprzez adres email: info@snowspirit.pl

2. Przedstawiane w sklepie internetowym towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

- klikniecie ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie

- kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: info@snowspirit.pl

- kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. 8:00 do 20:00

5.  Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:

• przelewem na konto bankowe Sprzedającego

• przelewem lub kartą płatniczą za pomocą dostępnego na stronie elektronicznego systemu płatności

• gotówką w przypadku odbioru osobistego

6.  Koszt przesyłki ponosi Kupujący. W zależności od wyboru formy przesyłki koszt ten wynosi:

- przesyłka kurierska przy zakupach poniżej 500 zł – 15 zł

 przesyłka kurierska przy zakupach powyżej 500 zł – 0 zł

- odbiór osobisty w siedzibie przedsiębiorcy – 0 zł

7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2-5 dni roboczych. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto sprzedawcy. Czas dostawy towaru wynosi 1-3 dni roboczych.

8. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

9. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. Sprzedający zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 21 dni. Jeśli naprawa lub wymiana towaru okaże się niemożliwa Kupujący otrzyma zwrot ceny towaru.

10. Towary w sklepie są objęte gwarancją. Gwarancja obejmuje tylko wady fabryczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, nie stosowanie się do instrukcji pielęgnacji. Reklamację można składać pisemnie lub telefonicznie.

11. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep www.snowspirit.pl z siedzibą w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 26. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.snowspirit.pl. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

12. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu www.snowspirit.pl , jest powszechnie dostępny na stronie www.snowspirit.pl . Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

13. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy sklepem www.snowspirit.pl a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

   

  • Amex
  • Master Card
  • PayPal
  • Visa